مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: در راستای برگزاری نشستهای داوری و حل اختلاف در این شرکت از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۱۳ هکتار از اراضی بلااقدام یا راکدی که طرفهای قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به ساخت واحد تولیدی و نصب ماشین آلات در آن اقدام نکرده بودند، آزادسازی شد.
“علی بهرامی زاده” در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی مانع‌زدایی شهرکها و نواحی صنعتی استان در شهرک صنعتی بینالود افزود: اراضی آزادسازی شده در اختیار معاونت برنامه ریزی شرکت به منظور واگذاری مجدد به متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته است.
وی بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۱۴۰ جلسه داوری و حل اختلاف پیرامون بررسی وضعیت اراضی تحت اختیار طرف های قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی برگزار شد و همه قراردادهای سال ۱۴۰۰ به تعداد ۷۶۷ قرارداد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: در نتیجه بررسی قراردادها در نشستهای داوری و حل اختلاف این شرکت ۲۶۱ قرارداد به مساحت ۱۲۹ هکتار به دلیل نداشتن پیشرفت اجرایی در ساخت واحد تولیدی فسخ و ۴۲۷ قرارداد به مساحت ۱۳۸ هکتار استمهال شد.
بهرامی زاده در انتها اضافه کرد : ۲۲ هکتار باقیمانده نیز به علت پیشرفت اجرایی بالا، به طرف قرارداد مهلت لازم داده شد تا پروانه پایان کار و پروانه بهره برداری را دریافت کند