مشهد پایگاه خبری روزگار- از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۹ کارگاه آموزشی ترویجی با حضور ۲۷۰ فراگیر در شهرستان قوچان برگزار شده است.

امیر زمانی مقدم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان با بیان این خبر گفت: جلب و جذب مشارکت های مردمی خصوصا بهره برداران ، دامداران ، و مرتعداران از عرصه های منابع طبیعی مستلزم آموزش و آگاهی بخشی به آنان است.

وی افزود: در همین راستا از ابتدای سالجاری تاکنون چهار کارگاه آموزشی ترویجی اطفاء حریق و ۵ کارگاه دیگر در مقوله تهیه طرحهای مرتعداری و نحوه حفظ و حراست احیاء توسعه و بهره برداری  امداد و نجات  نیز برپا گردیده که مجموعا ۹ کارگاه بوده است .

وی از ساکنین در حوزه ها و مردم محلی درخواست نمود برای حفظ و حراست از ۲۰۲ هزار هکتار اراضی ملی شهرستان دست در دست هم داده و در مراقبت  از این ثروت خدادادی حفظ و حراست نماییم