مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیردرمان تامین اجتماعی استان از مرتفع شدن مشکل زمین تامین اجتماعی شهرستان بردسکن خبر داد.

حمید داستانی بااعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت  :در حال حاضر پرونده زمین تامین اجتماعی شهرستان جهت ادامه فرایند فنی و تعیین پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی  ارسال شده که نیاز به  زمان دارد ولی با توجه به پیگیری استان امیدوار هستیم بتوانیم تا پایان سال پیمانکار پروژه را مشخص کنیم.

وی  در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خود با مرکز های درمانی شهرستان قرارداد خرید خدمت دارد ولی در در این مراکز مبلغی از بیمه شده به عنوان فرانشیز دریافت می شود اما اگر بیمه شده نیاز به بستری و دریافت خدمات درمانی در بیمارستان داشته باشد طبق قراردادی که با بیمارستان منعقد شده کلیه خدمات ارائه شده به این بیمه گذار به صورت رایگان ارائه می شود

داستانی ادامه داد: اکثرخدمات سازمان تامین اجتماعی به صورت خرید خدمت می باشد که این خرید خدمت به صورت قرارداد با دکتر های متخصص و مراکز درمانی و تصویربرداری می‌باشد.