مشهد پایگاه خبری روزگار-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار از اجرای پروژه ممیزی مراتع در سطح بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی ملی فاقد پروانه چرای دام در شهرستان خبر داد.

عباسعلی کیانی فرد رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار با اشاره به نقش ویژه مراتع در حفظ آب و خاک، تنوع بیولوژیکی، ذخایر ژنتیکی، جلوگیری از فرسایش خاک، مبارزه با آلودگی هوا، و آلودگی صوتی، تعدیل و تلطیف آب و هوا، ایجاد فضای سبز و چشم اندازها و مناظر طبیعی، تعدیل دما، افزایش منابع آب زیرزمینی، تولید محصولات فرعی داروئی و صنعتی، تولید علوفه و فراورده‌های دامی و در نهایت ایجاد بستر پایدار برای توسعه اقتصادی، مرتع را یکی از منابع بسیار مهم و ثروت‌های ملی برشمرد که در سایه مدیریت صحیح، برنامه ریزی و جلب مشارکت مردمی می‌توان شاهد توسعه و ارتقای بهره وری در این بخش بود.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مشارکت مردمی در حفظ عرصه‌های طبیعی شهرستان بیان داشت: معیشت بیش از ۳۰۰۰ هزار خانوار از جمعیت شهرستان بطور مستقیم وابسته به مراتع است که بالطبع نسبت به این سرمایه‌های ملی احساس دلسوزی و تعلق خاطر دارند و یکی از وظایف اصلی و اهداف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت از مراتع براساس مشارکت بهره‌برداران واقعی از این عرصه‌ها می باشد.

وی تصریح کرد: از اهداف ممیزی مراتع و صدور پروانه چرای دام در واقع تعیین و مشخص کردن افراد بهره‌بردار و محدوده‌های مورد بهره‌برداری برای دامداران، اعمال مدیریت چرای دام و برنامه‌ریزی مناسب برای کنترل دام و جلوگیری از تخریب مراتع، تثبیت حقوق بهره برداران برای امکان سرمایه‌گذاری و تضمین شغلی دامداران، سپردن کار به خود مردم و مشارکت همه جانبه مرتعداران در امر اصلاح و احیای مراتع، کاستن از اختلافات موجود فی مابین دامداران با تعیین حدود سامانه عرفی آنها، حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی به عنوان ضامن و بستر توسعه کشور می باشد.

کیانی یادآور شد: ساماندهی بهره‌برداران و مرتعداران برای حفاظت از اراضی ملی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح بوده که برای تحقق این امر مدت و فصل چرای دام، ظرفیت مراتع و تعداد دام مجاز، تاریخ ورود و خروج دام از مرتع، ایجاد تعادل بین دام و مرتع با صدور پروانه چرای دام تعیین و مشخص می‌شود.

وی بیان داشت: سطح کل مراتع ممیزی شده شهرستان بیش از ۳۵۵ هزار هکتار است که در قالب ۱۰۷ سامانه عرفی تنسیق شده ؛ و در سال جاری نیز نسبت به ممیزی مرتع برای بیش از ۱۰ هزار هکتار اقدام شد.