مشهد پایگاه خبری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: واگذاری اراضی کارگاهی در هشت شهرک صنعتی استان آغاز شده به منظور توسعه تولید و اشتغالزایی ناشی از آن در راستای سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، علی بهرامی زاده در بازدید از ناحیه صنعتی نصر آباد تربت جام افزود: این واگذاری در شهرکهای صنعتی چناران، مشهد، فریمان، ماشین سازی و فناوریهای برتر، فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژیکی شمال شرق، قوچان ۲، سبزوار ۲ و خیام انجام می گیرد.
وی بیان کرد: سهم هر شهرک صنعتی از واگذاری اراضی کارگاهی شامل ۱۸۱ قطعه در شهرک صنعتی چناران، ۱۹ قطعه در شهرک ماشین سازی و فناوریهای برتر، ۳۹ قطعه در شهرک خیام نیشابور، ۴۱ قطعه در شهرک سبزوار ۲، ۳۰ قطعه در شهرک فریمان، ۳۴ قطعه در شهرک قوچان ۲ و ۱۰ قطعه در شهرک فناوری صنایع غذایی شمال شرق و قطعاتی هم در شهرک صنعتی مشهد (کلات) خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: در گام نخست برای واگذاری اراضی کارگاهی با توجه به تقاضای بالا برای دریافت زمین در شهرک صنعتی چناران ، ۱۵ قرارداد در این شهرک با سرمایه گذاران منعقد شد.
بهرامی زاده افزود: واگذاری زمین کارگاهی به صورت قطعات ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربعی در قالب برگزاری مزایده است که ۹ برابر شرایط عادی اشتغالزایی به همراه دارد به طوری که تبدیل زمین صنعتی به زمین کارگاهی، اشتغالزایی را از ۵۰ نفر در هر هکتار به ۴۵۰ نفر در هر هکتار افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: در راستای اولویت سازمان صنایع کوچک مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور توسعه واحدهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی، با توجه به ماهیت شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق و کارکردهای آن در حوزه های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی؛ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی طراحی ۱۸ قطعه کارگاهی و ایجاد ۱۰ کارگاه در آنها و آماده سازی هشت قطعه زمین کارگاهی به منظور واگذاری به سرمایه گذاران را پیش بینی کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: واحدهای فناور و دانش بنیان می توانند با مراجعه به شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق و ارایه مستندات لازم پس از تایید شورای راهبری این شهرک، اقدامات لازم را جهت اخذ زمین به عمل آورند.