مشهد پایگاه خبری روزگار-بیش از ۹۱۶۶ هکتار از اراضی ملی محدوده و حریم شهرهای شهرستان تربت حیدریه به اداره راه و شهرسازی طی صورتجلسه ای واگذاری و تحویل آنان شد.

علیرضا قادری رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تربت حیدریه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای ماده ۹ قانون طرح جهش تولید و تأمین مسکن ۹۰۰۷ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر تربت حیدریه در ۱۱ پلاک ثبتی ، ۵۱ هکتار در محدوده و حریم شهر بایگ ، در ۶ پلاک ثبتی و ۱۰۸ هکتار از اراضی ملی واقع در محدوده شهر کدکن در ۳ پلاک ثبتی تحویل اداره راه و شهرسازی تربت حیدریه شد.

وی افزود: تحویل اراضی ملی محدوده و حریم شهر رباط سنگ نیز در دست اقدام است که بزودی و بعد از طی کردن مراحل قانونی و اداری واگذار خواهد شد.

قادری افزود: تأمین زمین مورد نیاز شرط اساسی توسعه شهرستان از بخش مسکن ، صنعت و خدمات رسانی می باشد؛به گفته وی مساحت شهرستان بیش از ۳۷۹ هزار هکتار است که ۲۵۵ هزار هکتار آن اراضی ملی است و لذا صیانت از این وسعت نیازمند مشارکت آحاد مردم و مسئولین می باشد.