مشهد پایگاه خبری روزگار-پویش ملی بذرکاری در شهرستان تربت جام اجرا شد.

محمدرضاتوسلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تربت جام با اعلام این خبر گفت: تغییرات اقلیمی یکی از مشکلات بسیار مهم شهرستان در زاد آوری گیاهان محسوب می شود دراین راستا برای حفظ پوشش گیاهی و خاک در شهرستان با پویش و مشارکت مردمی و دامداران ذیحق جهت حفظ و حراست و احیا مراتع بذر کاری در اراضی ملی مراتع چشمه جیر اجرا شد.

وی افزود: در اجرای بخشی از مفاد تفاهم نامه ای با دامداران مرتع چشمه جیر شهرستان مساحت اولیه ۲۰۰ هکتار در غالب پویش سبز بذر کاری و قرق شد.

توسلی در ادامه به اهمیت بذرکاری و قرق مرتع پرداخت و گفت: پویش ملی بذرکاری و نهال کاری با همکاری آحاد مردم و دامداران و دستگاها گامی موثر و مثبت در جهت رفع مشکلات عرصه های منابع طبیعی می باشد.

وی خاطر نشان کرد : در سال جاری ۲۰۰هکتار از مراتع شهرستان بذر کاری شده و در پایش انجام شده درخصوص آرامستان ها ، محوطه های روستایی، مزارع، مراکز بهداشت . مدارس .پاسگاههای انتظامی .بنا به درخواست مردمی و دهیاران و شورای های اسلامی با مشارکت مردمی در سطح قابل توجهی از شهرستان نهال کاری و بذر کاری اجرا خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تربت جام اضافه کرد: پیش بینی ما همچون گذشته استقبال مردمی از کاشت و مراقبت از نهال می باشد.