مشهد پایگاه خیری روزگار-مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: تا پایان سال ۱۰۰ طرح صنعتی در مرحله اجرایی نصب ماشین آلات در واحد با کاربری های مختلف تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری می رسد.

علی بهرامی زاده افزود: ۲ هزار و ۱۱۱ طرح صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی استان در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند که بخش قابل توجهی از آنها مراحل پایانی کار را می گذرانند.

وی بیان کرد: هم اینک از مجموع طرحهای صنعتی در حال اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی، اجرای ۳۳۳ طرح با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال در مرحله نصب ماشین آلات قرار دارد که بیشتر آنها با کمی از کمکهای مالی می توانند به بهره برداری برسند.

وی اظهار داشت: مجریان ۸۰۲ طرح صنعتی دیگر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال ساخت و ساز واحد صنعتی هستند که پیش بینی سرمایه گذاری برای اجرای کامل آنها ۴۷ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تعداد طرحهای صنعتی فاقد مراحل پیشرفت فیزیکی و صرفا دارای زمین را در شهرکها و نواحی صنعتی ۹۷۶ مورد ذکر و بیان کرد: پیش بینی سرمایه گذاری برای اجرای کامل این طرحها ۴۸ هزار و ۹۴ میلیارد ریال است.

بهرامی زاده اظهار داشت: زمینه فعالیت طرحهای صنعتی در حال اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی شامل نساجی، کانی های غیرفلزی، فلزی، غذایی، شیمیایی، سلولزی، خدمات، برق و الکترونیک است و به ازای اجرای کامل هر طرح صنعتی به طور متوسط برای ۲۰ نفر شغل ایجاد می شود.

شایان ذکر است ،۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ واحد شهرک صنعتی و ۲۱ واحد ناحیه صنعتی است. از مجموع این تعداد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال بوده و واگذاری زمین در آن در حال انجام است.