مشهد پایگاه خبری روزگار-معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان در مراسم اختتامیه دوره های توانمندسازی سوادآموزان قطب شهید هاشمی نژاد از برگزاری حدود ۲۹۶ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت دوره توانمندسازی ویژه آموزش دهندگان خراسان رضوی خبر داد.

مصطفی اسدی در این مراسم با بیان اینکه سازمان نهضت سوادآموزی با نگاه هوشمندانه امام خمینی(ره) در کمتر از یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شد اظهار داشت: تعریف سواد در گذشته توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن بود لیکن امروزه فرد باسواد کسی است که توانایی حل و فصل مسائل خود در سطح جامعه را داشته باشد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی با فعالیت یکصد و هشت مرکز یاددهی یادگیری در سطح کشور پیشرو و پیشگام است، در این مراکز با رویکردی جامعه محور، تلفیقی از آموزش سواد و آموزش مهارت های اجتماعی و فنی و حرفه ای به بالغ بر هفت هزار نوسواد و یا بی سواد ارائه می شود وی افزود: حدود ۲۹۶ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت دوره توانمندسازی آموزش دهندگان در سطح استان برگزار گردید، در مشهد مقدس نیز این دوره ها به میزبانی آموزش و پرورش نواحی ۵ و ۷ برگزار شد.