مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان از بومی سازی ۱۰۰ درصدی قطعات بوستر پمپ فیدواتر پمپ ، در راستای ساخت داخل قطعات نیروگاهی با صرفه جویی ارزی خبر داد.

به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: یکی از افتخارات نیروگاه در سال های اخیر، خودکفایی در زمینه ساخت قطعات نیروگاهی است و این مهم در سایه حمایت از تولید داخلی در نیروگاه بندرعباس محقق شده است. عمده قطعاتی که در بوستر پمپ فیدواتر پمپ در نیروگاه بندرعباس ساخته شد ، عبار تند از :کیسینگ ، شافت ، ایمپلر ، اسلیو و …. می باشد.

حسین سلیمی بیان کرد : این پمپ با دبی ۵۵۰ تن بر ساعت ، آب دی اریتور را به فیدواترپمپ که پمپ اصلی سیکل نیروگاه بخار است ، انتقال می دهد که هرگونه کاهش راندمان سبب بروز کاویتاسیون در فیدواترپمپ می شود که هزینه تعمیرات سنگینی بدنبال دارد.

سلیمی یادآور شد: با وجود تحریم های ناجوانمردانه از سوی شرکت سازنده خارجی و کمبود قطعات مورد نیاز ، نیروگاه بندرعباس به همت متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی ، عزم خود را جزم کرد تا با استفاده از دانش فنی ، اقدامات خود جهت نیل به خودکفایی ،در خصوص بومی سازی را آغاز و در سال ۱۴۰۰ ساخت کامل آن به بهترین شکل مطلوب به پایان رسید و تاکنون این مهم با تلاش جهادگونه متخصصان شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان حاصل شده است.