مشهد پایگاه خبری روزگار-فردا هشتم دی ماه زنگ پویش مردمی ایران سرسبز، ایران قوی و هر ایرانی یک درخت از شهر مقدس مشهد و جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام بصدا در می آید و همزمان در دیگر استان های کشور هزاران بذر و نهال توسط گروه های مختلف مردمی تقدیم زمین می شود.
پویش مردمی ایران سرسبز فرصتی است تا با حضور اقشار مختلف مردم و گروه های جهادی، پوشش گیاهی در کشور احیا و فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در بین جامعه نهادینه و ترویج شود.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر حسب وظیفه هر ساله با اجرای طرح های احیای جنگل ها، مراتع و مدیریت آبخیزها نسبت به سرسبزی و افزایش پوشش گیاهی تلاش می کند و امسال نیز در تداوم همین مسیر ابتکارات گسترده ای را با همکاری و هم افزایی دستگاه ها و نهاد های اجرایی در قالب اسنادی مدون تحت عنوان «سند شجره» در دستور کار قرار داده است که دستیابی به امنیت زیستی و انسجام ملی در احیای سرزمین از مهمترین اهداف پیش بینی شده در این سند است.
پویش مردمی ایران سرسبز، ایران قوی و هر ایرانی یک درخت یک پویش مردمی و دایمی است که با مشارکت مردم و ۷۰ دستگاه و نهاد اجرایی در کشور راه اندازی شده و چشم انداز آن نیز ایرانی سرسبز و ایرانی قوی است.
برنامه پویش ملی ایران سرسبز با اجرای عملیات نهال کاری و بذر کاری روز چهارشنبه هشتم دی راس ساعت ۱۳ با حضور رییس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور، مدیران اجرایی استان خراسان رضوی و اقشار مختلف مردم در کمربند سبز ارتفاعات جنوبی شهر مشهد آغاز و بصورت هماهنگ و همزمان در سراسر کشور اجرایی می شود.