مشهد پایگاه خبری روزگار-پویش مردمی نهال‌کاری، باشعار هر ایرانی یک نهال، برای احیای جنگل های بنه در منطقه حفاظت شده سعادت آباد رشتخوار آغاز شد.
حسین عبداله زاده رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشتخوار هدف از اجرای پویش سراسری نهالکاری را ترویج فرهنگ نهالکاری ، حفظ و احیای طبیعت در جامعه، توسعه فضای سبز و جنگل کاری در محل های مناسب و اطراف شهرها ، تقویت روحیه مشارکت در بین اقشار مختلف جامعه و سازمان‌های مردم نهاد دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی اعلام کرد.
وی از حضور امام جمعه شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی و همکاری های بسیج سازندگی و دهیاری ها خبرداد و افزود: بر اساس تفاهمنامه فی ما بین این اداره و بسیج سازندگی و دهیاری‌ها با همکاری نیروهای متعهد و متخصص در کنار توسعه جنگل کاری سعادت آباد ،مرتعداری، حفاظت خاک و آبخیزداری را شروع کرده ایم که اجرای این پویش تا روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت اجرای طرح‌هایی مانند نهال کاری با هدف تثبیت خاک نقش مهمی در تولید آب، اکسیژن ،حفظ خاک ،جذب گرد و غبار و تعدیل آب و هوا دارد.
وی گفت: شهرستان رشتخوار با مساحت ۴۲۰هزار هکتاردارای ۲۸ هزار هکتار جنگل طبیعی بنه و ۱۷هزار هکتار بیابان بوده که نیازمند حمایت، حراست و برنامه ریزی می‌باشد.