مشهد پایگاه خبری روزگار-پویش ملی نهالکاری با غرس ۲۵۰ نهال به یاد ۲۵۰ شهید والا مقام شهرستان جوین عملیاتی شد.
محمدرضا بهروزی فر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جوین با اعلام این خبر گفت این طرح ملی با هدف اشاعه فرهنگ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز و با همکاری و همراهی آحاد مردم جامعه بسیج کشاورزی ، شهرداری شهر نقاب ، هلال احمر، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی برگزار شد.
وی اظهار داشت مزین شدن این پویش به نام شهدای شهرستان به نوعی بزرگداشت و تجلیل و قدر شناسی از مجاهدت های این ایثارگران بوده که با شکوه اجرا گردید.
وی اظهار امیدواری کرد این پویش مردمی نهالکاری وبذرکاری بتواند به گسترش فرهنگ حفاظت و توسعه جنگلها و مراتع کمک شایانی بنماید.
اضافه می نماید پیش بینی می شود در صورت تامین نهال و بذر در طول اجرای پویش طرح ملی نهالکاری و بذرکاری بیش از ۵۰۰۰ اصله نهال در سطح شهرستان غرس گردد و ۱۵۰ هکتار از مراتع نیز بذرکاری شود.