مشهد پایگاه خبری روزگار-سفیر ژاپن در ایران گفت: «اشعار فردوسی بزرگ باعث تقویت بنیان‌های ملی و افزایش روحیه شجاعت و حماسی ایران شده است.»
کازو توشی آیکاوا امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ در بازدید از مجموعه تاریخی فرهنگی آرامگاه فردوسی با بیان این مطلب افزود: «بسیار خوشحالم که فرصت پیدا کردم از آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای ایرانی بازدید کنم.»
سفیر ژاپن در ایران با بیان این‌که دو ملت ایران و ژاپن از لحاظ میراث فرهنگی اشتراکاتی دارند، اظهار کرد: «در بخش ادبیات حماسی هم‌چنان که ما دارای ادبیات حماسی خاص خودمان هستیم که در طول تاریخ باعث تقویت و تحکیم بنیان‌های ملی ژاپن شده است، در ایران نیز اشعار فردوسی بزرگ این نقش را داشته است.»
او ادامه داد: «این اشتراک را به فال نیک میگیریم چون هر دو کشور دارای ادبیاتی سرشار از حماسه هستند.»
کازو توشی آیکاوا با اشاره به نقالی انجام شده در حضور او گفت: «بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی با روحیه‌ای بالا ارائه شد که با حیات حماسی مردم ایران بیشتر آشنا شدم.»
سفیر ژاپن در ایران تصریح کرد: «امیدواریم دو کشور ایران و ژاپن روابط را گسترش دهیم و افتخارات تاریخی خود را پاس بداریم.»