مشهد پایگاه خبری روزگار-دادگستری شهرستان درگز از حافظان طبیعت حمایت کند.
رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درگز که در جمع مسئولین و متولیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی حضور یافته بود بر حفظ عرصه های منابع طبیعی تأکید نمود.
در نشست و هم اندیشی مسئولین بخش کشاورزی و منابع طبیعی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درگز، جواد پهلوان زاده رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان با ارائه عملکرد منابع طبیعی و نقش و اهمیت آن در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع محلی از حمایت های دادگستری شهرستان به جهت حفظ و حراست از انفال و اراضی ملی تقدیر و تشکر نمود و بر وحدت و همدلی و همکاری و تعاملات بیشتر دستگاههای اجرایی این شهرستان تأکید کرد.
وی خاطر نشان کرد شهرستان درگز مساحتی حدود۳۶۰ هزار هکتار دارد که ۲۶۷ هزار هکتار آن اراضی ملی است.
لذا صیانت از این عرصه وسیع مستلزم مشارکت مردم و مسئولین است.