علیرضا طاهری زاده مدیرکل بهزیستی با مهدی مکانیکی مدیر عامل بانک رفاه استان درخصوص تسریع درپرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تسهیلات ودیعه مسکن،دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا طاهری زاده مدیر کل بهزیستی با مهدی مکانیکی مدیر عامل بانک رفاه استان درخصوص تسریع درپرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تسهیلات ودیعه مسکن،دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا طاهری زاده ضمن تشکر از همراهی بانک رفاه استان بخصوص در سالهای گذشته با اشاره به خاص بودن جامعه هدف سازمان بهزیستی، تسهیل و تسریع در پرداخت این تسهیلات راخواستار شد و گفت : امیدواریم که بتوانیم با همکاری بانکهای عامل استان زمینه توانمندسازی واشتعال جامعه هدف را فراهم نماییم.