مدیر مخابرات منطقه گلستان از اجرای استاندارد و با کیفیت در واگذاری سرویس ftth خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، دکتر غلامعلی شهمرادی که در هشتمین جلسه کنترل پروژه نجما در سال ۱۴۰۳ سخن می گفت: بر اجرای استاندارد کابل کشی در واگذاری سرویس ftth تاکید وگفت: در حال حاضر با حضور کارشناسان ماهر و متخصص همچنین پیمانکاران مجرب ، عملیات کابل کشی سرویس ftthبر اساس استانداردهای تعیین شده انجام می شود و بر اساس آن مشترکان سرویس با کیفیت دریافت می دارند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه نظارت مستمر لازمه اجرای استاندارد عملیات واگذاری می باشد معاونت شبکه را مسئول اجرای با کیفیت و استاندارد عملیات واگذاری سرویس ftthدانست و افزود: در صورت مشاهده اجرای غیر استاندارد کابل کشی و تحویل سرویس به مشترکان ، بلافاصله اصلاحات لازم صورت گرفته و تذکر و پیگیری جدی دراین خصوص انجام می شود.
در ادامه دکتر غلامعلی شهمرادی بر تامین به موقع تجهیزات و خرید تجهیزات با کیفیت تاکید داشت و گفت: هماهنگی بیشتر بین بخشی و افزایش همگرایی و تعاملات بین بخش های دست اندکار در واگذاری سرویسftthمورد انتظار است که با اصلاح فرآیندها ، خدمات و سرویس های متقاضیان در زمان کوتاه تری به آنها واگذار شود تا رضایت حداکثری آنها کسب شود.
لازم به ذکر است جلسه کنترل پروژه توسعه شبکه فیبرنوری (نجما) بصورت هفتگی برگزار شده و با تشریح اقدامات انجام شده ، روند پیشرفت پروژه ارزیابی و راهکارهای مناسب جهت پیشرفت مناسب بر اساس زمانبندی انجام شده ارائه و دستورات لازم صادر  می شود.