مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از جریمه پنج میلیارد ریالی متصدیان مرغداری برای ثبت نکردن انبار خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری روزگارپرس به نقل از  روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان، رضا قشلاقی گفت: پرونده ثبت نکردن ۶۰ هزار کیلوگرم ذرت مرغی و ۲۰ هزار کیلوگرم کنجاله سویا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کلاله رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به نداشتن مدارک معتبر،اتهام انتسابی را محرز و مطابق ماده ۶ مکرر، متخلفان را به پرداخت پنج  میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
قشلاقی گفت: بازرسان اداره صمت شهرستان کلاله پیرامون گشت مشترک از انبارها، محموله ذرت و کنجاله سویا بدون ثبت در سامانه جامع انبارها را کشف، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.