تولید محصول خوب با توزیع بالای۲۰۰ هزارتن کود یارانه ای در استان گلستان

سید صمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: مصرف کود مناسب بر حاصلخیزی و بهره وری خاک، مقاومت گیاه در مقابل آفت‌ها و کیفیت محصول تولیدی تاثیر به سزایی دارد.وی با تأکید بر اینکه کشاورزان بایدسه کود مهم پایه ازته، فسفاته و‌پتاسه را در کشت و کار با هدف افزایش تولید و بهره وری و تأمین امنیت غذایی استفاده کنند. همین موضوع باعث شده که۹۱ درصد انواع کود یارانه ای در سال۱۴۰۲ در اختیار کشاورزان قرارداده شود و باعث بوجود آمدن جهش قابل توجهی درتولید محصولات اساسی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: این استان برای تامین۳۶ روز مواد غذایی کشور بطور متوسط ۹ الی۱۱ درصد گندم بنیان کشور محسوب می شود .

وی افزود: گلستان در توزیع کود در سال۱۴۰۲، رتبه دوم را در کشور کسب کرده است و۱۵۴ هزار و۳۴۹ تن انواع کود کشاورزی یارانه ای درسال۱۴۰۲ و حدود۱۷۶ هزار و۴۹۶ تن در سال۱۴۰۱ توزیع شده است که طی سی سال اخیر این رقم بی سابقه بوده است و برای امسال توزیع ۱۱۷ هزارتن ازته،۲۶ هزارو ۳۲ تن فسفاته و۱۴هزارو ۳۸ تن پتاسه برنامه سالانه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان است که این استان فقط۶ درصد از کود یارانه ای کشور را تحویل می گیرد. لذا برای تولید محصول خوب در استان حدود۲۵۵ هزارتن انواع کود های یارانه ای نیاز است که پیشنهاد افزایش بالای۲۰۰ هزارتن را دادیم که حدود ۸ درصد برنامه تامین و تدارک کشور محسوب می شود.

ضیایی با بیان این که سهمیه کود های کشاورزی یارانه ای به صورت قیمت های یارانه ای مصوب سال۱۴۰۳ به کشاورزان تحویل می شود گفت: در حال حاضر قیمت آزاد یک کیسه کود اوره در بورس بین۷۵۰ الی۸۰۰ هزار تومان و کود های شیمیایی فسفاته و پتاسه نیز حدود دومیلیون تومان است که دولت که۷۰ درصدقیمت تمام شده را پرداخت می کند و سهم کشاورز کمتر از ۳۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه اعطای کود به کشاورزان به عنوان یک یارانه موثر برای حمایت از تولید کشاورزی و افزایش بهره وری محسوب می شود بر همین اساس در سال جاری یارانه کودبرای همه محصولات زراعی و باغی مطابق الگوی کشت استان تخصیص داده شد .

واظهار کرد: سال گذشته سهم کود یارانه ای برای مزارع آبزی پروری حذف شده بود که خوشبختانه در سال جاری برای حمایت از جهش تولید به میزان۳۱۷۵ تن در سهمیه سالانه کود اوره تخصیص داده شد که شامل۱۲۰۰تن‌مزارع و‌مجتمع گرمابی،۱۸۰۰ تن آببندانهای پرورش ماهی و۱۷۵۰تن برای مزارع و‌مجتمع های پرورش میگو، جلبلک و …می باشد.

در خاتمه به کشاورزان توصیه‌کرد: هم اکنون که در آستانه فصل کشت تابستانه قرار داربم مصرف کودهای فسفاته و پتاسه به همراه کود اوره در هوای گرم و در زمان کاشت می تواند به تقویت رشد ریشه‌ها کمک می‌کند و به گیاهان اجازه می‌دهد به عناصر غذایی و آب بیشتری دسترسی پیدا کنند.