سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان میزان بودجه پیش بینی شده مصوب شهرداری های استان در سال ۱۴۰۲ را ۳ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان اعلام کرد که میزان وصولی و درآمد آن با افزایش قابل توجه ، به مبلغ ۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان رسید.

مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: بیشترین میزان بودجه متعلق به شهرداری گرگان با ۱۸۰۰ میلیارد تومان و تحقق ۲ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان بوده است.

وی بیان کرد: پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری های استان که به تصویب شورای اسلامی شهرهای استان رسیده است بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ دارای رشد ۴۹ درصدی است.

مهندس حسینی افزود: الزامات پروژه های عمرانی و توسعه ای شهر، هزینه های مستمر برای اداره شهر و رشد قیمت ها، در نهایت سقف بودجه را به رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سوق داد که نزدیک به ۴۹ درصد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است و‌امیدواریم با تلاش‌های در حال انجام به صورت کامل محقق شود.