تیم های واگذاری سرویس FTTHدر شهرستان گرگان همچنان مشغول ارائه خدمات هستند.  دکتر غلامعلی شهمرادی که  از فعالیت تیمهای کابلکشی و واگذاری سرویس FTTH  در گرگان بازدید می کرد ضمن خدا قوت گویی به این همکاران ، بر اجرای استاندارد واگذاری و تحویل مناسب و با کیفیت سرویس تاکید کرد و افزود: مزیت استفاده از سرویس اینترنت پرسرعت FTTH بر کسی پوشیده نیست و روز به روز به متقاضیان بهره مندی ازین سرویس اضافه شده بنابراین تیم های عملیاتی می بایست با تلاش بیشتر و دقت، همچنین زمانبندی مناسب سرویسهای خریداری شده را در اختیار مشترکان قرار دهند.
وی اهم فعالیتهای انجام شده توسط این تیمها را اجرای همزمان کابلکشی، فیوژن و راه اندازی مشترک در سریع ترین زمان ممکن، توسعه هوایی شبکه فیبرنوری و استخراج F_FAT در مکان های ایمن و داخل مجتمع های مسکونی بزرگ،
وکابلکشی فیبرنوری بصورت جهادی توسط همکاران مخابراتی در ساعات غیر اداری دانست و گفت : این فرایندهای عملیاتی در تمام شهرستانها ی استان در حال اجراست و مردم می توانند از آن استفاده کنند.