علیرضا گروسی مدیر منابع انسانی شرکت گاز استان گلستان از میزبانی اردوی آمادگی تیم تیراندازی شرکت ملی گاز ایران جهت حضور در المپیاد وزارت نفت خبر داد. وی با بیان اینکه  طی مکاتبه انجام شده ،اردوی آماده سازی تیم تیراندازی بانوان شرکت ملی گاز جهت حضور در المپیاد وزارت نفت به مدت سه روز در سالن تیراندازی این شرکت برنامه ریزی و اجرا گردید . گروسی افزود: اعضای تیم تیراندازی متشکل از ۶ نفر از بانوان به سرپرستی خانم قنادان همسر سیدجمشیدحسینی از همکاران گاز گلستان تمرینات فشرده ای را در دو نوبت صبح و عصرانجام دادند تا در اوایل مهرماه با آمادگی کامل به مصاف سایر تیم های حاضر درالمپیاد مذکور بروند.در همین راستا روابط عمومی و امور ورزشی گاز گلستان توفیقات روزافزون را برای بانوان ورزشکار در این میدان ورزشی مسالت می نماید