پنجمین جلسه کمیته تسهیلات پارک علم و فناوری گلستان در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس پارک علم و فناوری گلستان و دیگر اعضای این کمیته در محل این پارک برگزار شد. در این جلسه، تقاضای تسهیلات ۱۰ واحد فناور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با پرداخت مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به ۸ واحد متقاضی موافقت بعمل آمد. پرداخت تسهیلات مصوب شده پس از اخذ تاییدیه هیات رئیسه پارک، انجام خواهد شد.گفتنی است این تسهیلات از محل منابع پارک علم و فناوری گلستان و صندوق پژوهش و فناوری استان پرداخت خواهد شد.