در راستای بازدیدهای دوره ای از کشتارگاه های دام و طیور سطح استان بازدید از بخش هاو مراحل مختلف کشتارگاه انجام شد در راستای بازدیدهای دوره ای از کشتارگاه های دام و طیور سطح استان دکتر عبدالوند معاونت سلامت به همراه مهندس عسگری مسئول حراست اداره کل دامپزشکی استان کشتارگاه طیور استان بازدید نمودنند. دکتر عبدالوند ضمن بازدید از بخش هاو مراحل مختلف کشتارگاه عنوان نمود : مسئولین فنی و بهداشتی و ناظرین بهداشتی و شرعی بصورت مستمر از ابتدا تا انتهای خط و مراحل کشتار حضور دارند و همکاران بخش دولتی نیز بازدید مستمر و منظمی از کشتارگاه دارند. ی عنوان داشت کشتارگاه را به عنوان یک مکان استحصال مرغ کشتار شده باید در طی تمام مراحل نکات و دستور العمل های بهداشتی رعایت شود و باتوجه به اینکه مرغ به عنوان یکی از اصلی ترین مواد سبد غذایی مردم است بایستی نهایت رعایت بهداشت در تمام مراحل تولیدی آن رعایت گردد. دکتر عبدالوند اظهار داشت که همشهریان اطمینان داشته باشند که پرسنل اداره کل دامپزشکی استان نظارت دقیق و کامل را بر تمام مراحل تولید مرغ کشتارشده در کشتارگاه های استان و مراکز عرضه را دارند. و با توجه به اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به عنوان یکی از مهمترین بیماری های مشترک است لذا توصیه می شود از خرید و مصرف مرغ زنده خود داری نمایند
 وی با بیان اینکه خرید مرغ از مراکز مورد تایید دامپزشکی انجام گیرد و از خرید مرغ  از افراد دوره گرد خود داری نمایند گفت :  بایستی دارای تاریخ تولید و مصرف بوده  حتما در یخچال و در دمای مناسب نگهداری شود و هر گونه مورد غیر بهداشتی را به اداره کل دامپزشکی استان اطلاع رسانی نمایند