به گزارش خبرنگار روزگار پرس در قم ، شب گذشته تعدادی از منافقین کوردل اقدام به رنگ پاشی و جسارت مجدد به تمثال مبارک حضرت امام خمینی در میدان مرجعیت قم کردند.

نیروهای شهرداری بعد از اطلاع بلافاصله در محل حاضر شدند و به ترمیم موقت آن پرداختند.

چند شب پیش نیز عده ای از این اوباش، چند کوکتل مولوتوف به مدرسه علمیه معصومیه پرتاب کرده بودند.

عدم برخورد قاطع و مماشات بیش از حد با این اغتشاشگران باعث جری تر شدن آنها شده است.

یکی از مقامات شهرداری قم ضمن تایید این خبر ابراز داشت هرچند این رنگ پاشی خیلی مختصر بوده است ولی بلافاصله نیروهای شهرداری جهت ترمیم و اصلاح وارد عمل شدند.