معاون تحقیق وتولید فرآورده های موسسه رازی گفت: یک و نیم میلیون دز واکسن سه گانه تولیدی این موسسه تحویل وزارت بهداشت می شود.

 

اکبر حیدری پایگاه خبری روزگار کرج:  فلاح مهرآبادی گفت، واکسن سرخک، سرخچه، اوریون و فلج اطفال به عنوان واکسن های ویروسی هستند که توسط این موسسه تولید می‌شوند.

او می گوید: واکسن های سرخک، سرخچه و اوریون به ۲ صورت واکسن سه گانه و واکسن ۲ گانه سرخک و سرخچه تولید می شوند که میزان نیاز کشور در طی سال های گذشته حدود پنج میلیون دز برآورد شده که وزارت بهداشت از طریق موسسه رازی و بخشی از آن را از طریق واردات تامین می کرده است.

فلاح مهرآبادی گفت: یکی از دلایل شیوع ویروس سرخک کاهش مراجعه مردم به مراکز بهداشتی طی ۲ سال گذشته به دلیل شیوع کرونا بوده است.

او گفت: نکته بعدی دیگر مرزهای غربی و شرقی کشورمان است، از سمت شرق کشورهای افغانستان و پاکستان و از سمت غرب کشور عراق از نظر بهداشتی و پوشش واکسیناسیون وضعیت خیلی مناسبی ندارند و بیماری سرخک در این کشورها بومی شده است.

فلاح مهرآبادی می گوید: از سوی دیگر جنگ ها در این کشورها طی سال های اخیر سبب شده تا سیل مهاجرین به سمت کشور ما عازم شوند و چون واکسیناسیونی انجام ندادند ورود افرادی که به ظاهر ممکن است بیمار نباشند اما ویروس را با خودشان جابه جا و ناقل هستند سبب شده تا شاهد شیوع این بیماری در ایران  باشیم.

معاون تحقیق وتولید فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: با توجه به کاهش موج کرونا در کشور امسال وزارت بهداشت پوشش واکسیناسیون را بالا برده این در حالی است که حدود ۵ میلیون دز نیاز به واکسن سرخک، سرخچه واوریون اعلام شده که از این تعداد ۵۰۰ هزار دز از طریق  واردات و مابقی را موسسه رازی تعهد داده که تولید کند.

دلیل واردات ۵۰۰ هزار دز به این موضوع بر می گردد که واکسن تولیدی کشورمان ۵  میلیون  دز است.

فلاح مهرآبادی گفت:  یک میلیون و نیم دز از واکسن سه گانه آماده  طی این هفته و هفته آینده در اختیار وزارت بهداشت قرار داده می شود، واکسن ۲ گانه سرخک و سرخچه نیز که نیاز به آن ۵۰۰ هزار دز در کل سال است که از این رقم  ۷۰ هزار دز از این واکسن آماده داریم و طی چند روز آینده در اختیار وزارت بهداشت  قرار می دهیم.

او می گوید: با برنامه ریزی صورت گرفته در بخش تولید امیدواریم که پیش از موعد واکسن های مد نظر در حوزه سرخک،سرخچه و اوریون را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهیم.