امام جمعه کرج گفت: سواد رسانه برای حضور امن در فضای مجازی و مقابله با جنگ نرم ضروری است.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار: آیت‌الله حسینی همدانی گفت: امروز بیشترین تحرکات برعلیه ایران اسلامی تحرکات تبلیغات و جنگ نرم است و تبلیغات برای سوار شدن بر افکار عمومی از سوی دشمن به شدت در حال افزایش است.

او گفت: رویکرد ظلم ستیزی و استکبار ستیزی نظام اسلامی که عده ای را نارحت کرده از مصادیق جهاد است و ما این دشمن لجوج را که در مذاکرات هم به دنبال کارشکنی است هر جمعه با شعار مرگ برآمریکا یاد می کنیم.

آیت الله حسینی‌همدانی گفت: تلاش برای برقرار امنیت در جامع از موارد جهاد است و ظلم نکردن به دیگران هم نوع دیگری از جهاد است.

او با اشاره به این که جهاد در مقابل جنگ نرم امپراطوری خبری استکبار جهانی مصادیق دیگری از جهاد است، گفت: این جهاد از مصادیق جهاد اولویت دار در شرایط کنونی است.

آیت الله حسینی همدانی با بیان این که امروز عرصه جنگ عوض شده است و دشمنان به جایی تصرف خاک به دنبال تسلط بر دل و ذهن و افکار عمومی هستند ، گفت: برای این جنگ باید به سرعت ورودی ها خود را محکم کنیم و یکی از مصادیق در این حوزه جهاد تبیین است.

به گفته امام جمعه کرج از مصادیق دیگر جهاد خانواده داری است و دشمنان با اساس خانواده و تشکیل آن مخالفت می کنند و شیطان و جنود آن تلاش می کنند که نهاد خانواده از هم بپاشد و کار شیطان تفرقه افکنی بین زن و شوهر است و جهاد بانوان و زنان جامعه اسلامی به تعبیر امیرالمومنین(ع) خانواده داری است.