شهردار کمالشهر گفت: ۲۹ درصد از درآمد‌های شهرداری کمالشهر از حوزه کمیسیون ماده صد است.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، دکتر بهمنی گفت: صدور پروانه در این شهرداری به شدت کاهش پیدا کرده تا جایی که درآمد ما در این بخش به ده درصد رسیده است.

او می گوید: این نشان می دهد که درآمد شهرداری کمالشهر از حوزه تخریب تخلفات ساخت و ساز بیشتر از ساخت و ساز است.

سرانه درمانی کمالشهر، پانزده صدم است.

به گفته شهردار کمالشهر، یکی از معضلات مهم و شایع این شهر، بحث فاضلاب است.

او می گوید: وقتی از پل حصارک وارد خیابان شهید بهشتی می شویم شاهد تابلوهای تبلیغاتی نامنظم هستیم.

آقای بهمنی گفت: بخش زیادی زیادی از محدوده شهری شهرهای اقماری، اراضی قولنامه ای است که مربوط به شصت تا صد سال گذشته است.

او می گوید: عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی قولنامه ای است و عدم صدور پروانه در اراضی قولنامه ای و طرح کاداستر می تواند عامل مهمی در پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز باشد.