شهردار کرج از تصویب شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ این مجموعه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار، مصطفی سعیدی سیرایی گفت: کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج در ۲۶ جلسه نسبت به بررسی و تصویب بودجه شهرداری ۱۴۰۱ شهرداری کرج اقدام کرد که این تلاش جای قدردانی دارد.

او می گوید: طی حدود یک ماه گذشته، اعضای کمیسیون تلفیق حتی در روزهای تعطیل هم نسبت به برگزاری جلسه اقدام کردند تا بودجه‌ای واقعی برای سال آینده به تصویب برسد.

به گفته شهردار کرج، زمانی که برای تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ شهرداری گذاشته‌شده مسبوق به سابقه نبوده که این امر نویدبخش اتفاقات خوبی در شهر خواهد بود.

او می گوید: شهرداری خود را ملزم به پیگیری برای تحقق بودجه مصوب می‌داند و برنامه‌ریزی‌ها انجام‌شده تا این بودجه با اولویت مناطق کم برخوردار هزینه شود.