رئیس کل دادگستری البرز گفت:دادگاه رسیدگی به پرونده‌ای با بیش از هزار شاکی فروش خودرو، به ارزش بیش از ۸۶ میلیارد تومان در ساوجبلاغ برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، هریکندی گفت: در حال حاضر پیگیری برای رسیدگی به سه پرونده کثیرالشاکی در البرز انجام شده است که رسیدگی به یکی از آن‌ها روز گذشته در شعبه ۱۰۴ کیفری دو دادگستری شهرستان ساوجبلاغ آغاز شده.

رئیس کل دادگستری البرز گفت: اولین پرونده مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو با ادعای قیمت کارخانه در شهرستان ساوجبلاغ است که بیش از ۶۷۱ شاکی و ۵۱ متهم دارد که ارزش مال برده شده حدود ۸۶ میلیارد تومان است و اولین جلسه رسیدگی به آن دیروز آغاز شد.

او می گوید: پرونده بعدی نیز مربوط به پیش فروش خودرو موسوم به «آذین خودرو» است که در شهرستان کرج پرونده مطرح است و اخیرا توسط رئیس قوه قضائیه در ملاقات عمومی مردمی مورد پیگیری قرار گرفت.

آقای فاضلی هریکندی گفت: این پرونده ۲۷۸ شاکی و ۹ متهم دارد و ۵۲ میلیارد تومان از مردم در قالب پیش فروش خودرو با ادعای قیمت کارخانه کلاهبرداری شده است. این پرونده در ۸ اسفند ماه در شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان کرج رسیدگی خواهد شد.

او با بیان این که پرونده سوم هم موسوم به شرکت روماک مربوط به انتقال مال غیر از طریق پیش فروش آپارتمان در شهر جدید هشتگرد در شهرستان ساوجبلاغ است،گفت: این پرونده ۵۰۰ شاکی و ۱۱ متهم دارد و ۸۸ میلیارد تومان از شاکیان اخذ شده است که ان شاالله در نیمه دوم اسفندماه رسیدگی خواهد شد.

به گفته رئیس کل دادگستری البرز این سه پرونده مجموعا ۱۵۰۰ شاکی و متهم دارند که با رسیدگی به این سه پرونده و اتخاذ تصمیم تا پایان سال، بخشی از پرونده‌های کثیرالشاکی استان رسیدگی خواهد شد.