مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: سی درصد از تصرفات حاشیه رودخانه کرج مربوط به نهادهای دولتی بود که تقریبا آزادسازی شد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار، نجفیان گفت:سواحل آزادسازی شده رودخانه کرج در بافت شهری به تفرجگاه تبدیل می‌شود.

این اقدام از سوی شهرداری انجام می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.

تخریب این بناها به آزادسازی ۵۷ هزار مترمربع از تصرفات حاشیه رودخانه انجامید.

او می گوید: املاک دولتی که در چهار کیلومتری بافت شهری قرار داشتند، تخریب شدند.

نجفیان گفت: جمع آوری نخاله ها در بافت شهری براساس تفاهم نامه بر عهده شهرداری قرار گرفته است.

او می گوید: بارش های قبلی به صورت برف بود که روان آب آن باعث افزایش حجم آب خواهد شد و بارش های امروز نیز بر حجم  آب سدهای البرز موثر خواهد بود.

روزگذشته نیز بناهای متعلق به آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی و… تخریب شد.