به گزارش پایگاه خبری روزگار ،رئیس پلیس فتای البرز گفت: مراقب تبلیغات وسوسه انگیز سایت‌های قمار و شرط بندی اینترنتی باشند.آقای سرهنگ رسول جلیلیان گفت: بازنده اصلی فعالیت این سایت‌ها اعضای آن‌ها و برنده اصلی، گردانندگان این سایت‌ها هستند و همیشه به این گونه بوده که گردانندگان این سایت‌ها اجازه فعالیت با مبالغ پایین را به اعضا می‌دهند.

او می‌گوید: این سایت‌ها پس از جلب توجه و تطمیع طعمه‌های خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایت‌ها می‌کند و با از دست دادن سرمایه خود روندشان را برای جبران باخت‌ها ادامه می‌دهند غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایت‌های قمار و شرط بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایت‌ها می‌شود.