استاندار البرز گفت: اگر روند اتمام طرح بیمارستان فردیس طبق زمانبندی دقیق پیش نرود، با پیمانکار برخورد قانونی می شود.

به گزارش پایگاه خبری روزگار، عبداللهی گفت: برای حل مشکلات اعتباری بیمارستان فردیس با رایزنی‌های ویژه به منظورتخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی ظرف ۷۲ ساعت از محل ستاد هدفمندی یارانه‌ها دست یافتیم.

او در خصوص طرح بیمارستان ۲۶۰ تختی دولتی در فردیس گفت:دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیریم و اگر روند کار این بیمارستان طبق زمانبندی دقیق پیش نرود، با پیمانکار برخورد سخت قانونی خواهیم داشت.

به گفته استاندار البرز ظرف ۳ ماه ۵ جلسه تخصصی برای بررسی امور طرح بیمارستان فردیس برگزارشده و به همین منظور پیمانکار چند مرتبه بدعهدی کرده و کمبود اعتبار را بهانه قرار داده از این رو اعتبار ویژه ۳۰ میلیارد تومانی از محل ستاد هدفمندی یارانه‌ها ظرف ۷۲ ساعت تخصیص یافت.

آقای عبداللهی گفت: پیمانکار طی تعهد کتبی، اعلام کرد که از چهارشنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت و حتی در تعطیلات نوروز فعالیت خود ادامه دهد و زمان بهره برداری را نیز پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.

او می گوید: این آخرین اخطار برای پیمانکار است و تا زمان موعود، روند اتمام پروژه طی جلسات هفتگی رصد می‌شود.

استاندار البرز گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان نیز مکلف است که در این مدت نسبت به اتخاذ تدبیر برای تجهیز بیمارستان اقدام کند.