معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار از برگزاری اولین رویداد پیشه سازان برمبنای جذب نیروی کار در سطح البرز خبر داد.

 

پایگاه خبری روزگار، آقای نیازی گفت: در  رویدادجهادی پیشه سازان بزرگ، نیازمندی‌های استان که از قبل احصاء شده است ارائه و برمبنای آن جذب نیروی کار یا ایده و خلاقیت اتفاق می‌افتد.

او گفت: به همین منظور گروهی از مدیران، توسعه‌دهندگان، علاقه‌مندان صنایع به جذب نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها با هم جمع می‌شوند و نیازمندی‌های سازمانی، طرحی و یا شرکتی خود را مطرح نموده و نیرو‌های آماده به کار را همان روز بررسی و جذب می‌نمایند.

آقای نیازی گفت: این مدل جذب نیروی آماده به کار از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان، به سرعت در شهر‌های جهان گسترش پیدا کرده است و نتایج خوبی از آن در میان کسب و کار‌های توسعه یافته کنونی، قابل مشاهده است که منجر به رضایت بیشتر و درآمد‌های بالا شده است.

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار این رویداد که با محوریت دانشگاه فنی و حرفه‌ای البرز و همکاری صنایع و دستگاه‌های متولی اشتغال و صنعت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و روند آن به صورت مستمر در بستر شبکه اینترنت در سطح استان ادامه خواهد داشت.