معاون آموزش پرورش البرز گفت: تمامی تغییرات تحصیلی دانش آموزان در ایام کرونایی بستگی به وضعیت بیماری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا دارد

به گزارش پایگاه خری روزگار کرمی گفت: تمامی تغییرات جدید بستگی به وضعیت کرونا در استان دارد و در حال حاضر تحصیل دانش آموزان متوسطه دوم به صورت ترکیبی (حضوری، مجازی) است.

به گفته معاون آموزش متوسطه تحصیل دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول این هفته غیر حضوری و در فضای مجازی برگزار می‌شود.

بیش از نود و پنج درصد معلمان آموزش و پرورش البرز و تعداد زیادی از دانش آموزان استان واکسینه شده اند.