به گزارش پایگاه خبری روزگار البرز،شهردار کمالشهرگفت:
نماز جمعه سنگری مقدس است که وحدت و انسجام ملت مسلمان را به نمایش میگذارد
دکتر بهمنی درآغازین روزهای خدمت به عنوان شهردار در کمالشهر، با حضور در نماز دشمن شکن و وحدت آفرین جمعه گفت:صفوف نماز جمعه بهترین سلاح جهت مقابله با یاوه گویی های  دشمن است و نمایشی از قدرت و وحدت مسلمانان که چشمان دشمن را متحیر و کاخ پوشالی آمالشان را فرو میریزد.
شهردار کمالشهر که در معیت ریاست واعضای شورای اسلامی کمالشهر در نماز جمعه حاضر شده بود گفت:تریبون نماز جمعه صدای رسای مردم است که ما به عنوان خادمان این مردم شریف، همواره آماده تعامل با پدر معنوی شهر که جایگاه ویژه ای در بین شهروندان دارد، هستیم تا بتوانیم باهمکاری و همدلی کمالشهر را به شهری مطلوب جهت زندگی توام با رفاه و آرامش برای شهروندان فراهم آوریم.
گفتنی است در ابتدای خطبه های این هفته نماز جمعه، حجت الاسلام والمسلمین وثوقی امام جمعه محترم کمالشهر ضمن عرض تبریک به دکتر بهمنی به عنوان شهردار کمالشهر برای وی آرزوی موفقیت نمودند.