دکتر بهمنی در بازدید از پروژه چند منظوره میعاد ۲۶:

این پروژه به عنوان اولویت اول اقدامات عمرانی ، مورد توجه ویژه مدیریت شهری است

به گزارش پایگاه خبری روزگار: در این بازدید که در معیت معاونین شهردار برگزار شد ، دکتر بهمنی ضمن تاکید بر تسریع در روند پیشرفت فیزیکی این پروژه گفت: با عنایت به بعد تراکم جمعیت در این منطقه از کمالشهر ، لازم است هرچه سریعتر موانع پیش روی این پروژه مرتفع گردد تا شهروندان محترم بتوانند از این فضای رفاهی و فرهنگی و خدماتی بهره مند گردند.

دکتر بهمنی در ادامه افزود:با عنایت به زیرساختهای در نظر گرفته شده و نیاز منطقه ، لازم است قسمتی از پروژه به عنوان ایستگاه آتش نشاتی بزودی افتتاح گردد.

گفتنی است مقرر گردید جهت تغییرات کاربری و رفع بارترافیکی ، این طرح  در شورای فرعی ترافیک مطرح و بررسی گردد.