بنای متعلق به وزارت نیرو با اقدام قضایی در حریم رودخانه کرج تخریب شد.

 

به گزارش پایگاه خبری روزگار: این اقدام با حضور مسئولان قضایی دادگستری البرز انجام شد.

این بنا به صورت غیرقانونی در حریم رودخانه قرارگرفته بود.

هفته گذشته نیز بنای متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.

رئیس کل دادگستری البرز گفت: ١٩ ساختمان مربوط به یازده دستگاه حاکمیتی یعنی نهاد‌های دولتی، عمومی و نظامی است که در این خصوص تصمیم گیری شده که با توجه به دستور ریاست  قوه قضاییه، ابتدا دستگاه‌های دولتی تخریب و برای این موضوع ساختمان مربوط به قوه قضاییه که بخشی از آن که در بستر رودخانه است، رفع تصرف شد.

به گفته فاضلی هریکندی، در حال حاضر حدود ۳۸۴ بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کرج ساخته شده است که رفع تصرف می شود.

آزادسازی حریم رودخانه کرج با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه آغاز شده است.