مدیرکل هواشناسی البرز گفت: احتمال سقوط بهمن و سنگ در راه های کوهستانی البرز وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار البرز، بهاروند گفت: آسمان امروز البرز صاف است و شاهد یخبندان فراگیر در این استان هستیم.

مدیرکل هواشناسی البرز می گوید: کمینه دمای هوای امروز البرز منفی  شش درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، هشت درجه است.

کمینه دمای هوای دیروز، منفی هشت درجه سانتی گراد بوده است.