مدیر منطقه یک شهرداری کرج گفت: ۱۵۰ اصله درخت در کمربند سبز بلوار شورا کاشته شد.

محمد گروسی گفت: برای زیبایی و فضاسازی محیط شهری، ۱۵۰ اصله درخت در سه خط در فاز اول طرح کمربند سبز بلوار شورا کاشته شده است.

 به گزارش روزگار: طی این عملیات دو هزار و ۸۰۰ مترمربع از حاشیه این بلوار با ایجاد فضای سبز جان تازه‌ای به خود گرفت.

مدیر منطقه یک شهرداری کرج گفت: از شهروندان درخواست می کنیم که در حفظ و نگهداری نهال‌های تازه کاشت همچون گذشته کوشا و همراه باشند.

زمانی که کرج به باغ شهر شهرت داشت بیش از نود درصد مساحت آن را پوشش گیاهی و فضای سبز تشکیل داده بود.