رئیس کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: معبر ۱۲ متری حصارک به امام زاده محمد(ع) پس از سال ها بازگشایی شد.

 حسین مهاجری گفت: معبر ۱۲ متری حصارک به امام زاده محمد(ع) برای ایجاد سهولت در رفت و آمد، پس از سال ها بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری روزگار: رئیس کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: با عنایت به درخواست های مکرر اهالی خیابان المهدی حصارک مبنی بر بازگشایی معبر ۱۲ متری عبوری از ضلع شمال امامزاده محمد(ع)، خط طرح معبر یادشده مطابق طرح تفصیلی مصوب به بازار روز موجود برخورد و عملا اجرای آن امکان پذیر نبود.

در این راستا شهرداری برای حل مشکل نسبت به تغییر خط طرح، پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج به تغییر خط طرح از مساحت واقع در طرح از ۷۰۰ مترمربع به ۱۰۸۰ مترمربع افزایش و تغییر پیدا کرد.

مهاجری گفت: بنابراین طی لایحه شهرداری، اعضای شورای شهر موافقت کردند تا با عنایت به خط طرح مصوب کمیسیون ماده پنج در رابطه با خیابان ۱۲ متری عبوری از ضلع شمالی امامزاده محمد (ع) نسبت به اعطای ۳۸۰مترمربع تراکم تجاری به عنوان جبران غرامت مساحت ۳۸۰ مترمربع ناشی از تغییر خط طرح در محل مورد توافق شهرداری کرج با اداره کل اوقاف استان البرز در اراضی امامزاده محمد (ع) پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام کند.

طرح بازگشایی و تعریض معابر بنا به ضروریات هرمنطقه و با اولویت‌بندی ها انجام خواهد شد.