تفاوت غیراصولی نرخ اجاره در محلات و بی توجهی قانون به آن، اوقات مثلا خوش اجاره نشینی را تلخ کرده است.

به گزارش پایگاه خری روزگار:  از قدیم می گفتند اجاره نشینی و خوش نشینی اما امروزه این ضرب المثل چندان هم معنا و مصداقی پیدا نمی کند.

مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و تورم باعث شده تا درآمد خانواده ها تحت تاثیر قرار بگیرد و این موضوع خانواده هایی که باید به دنبال اجاره خانه باشند را بیشتر در مضیقه قرار داده است.

جدایی از این مسئله تفاوت نرخ اجاره در قدم به قدم محلات یک شهر و رها شدن آن در قانون نیز به مشکلات دامن زده است.

قمی، رئیس اتحادیه املاک کرج در این باره با اشاره به این که قیمت اجاره فعلا بسته به توافقات مالک و مستاجر است، گفت: مجلس شورای اسلامی باید از طریق تصویب قانون قیمت اجاره را منطقه بندی کند.

او افزود: تعیین تکلیف پرداخت عوارض پسماد و عوارض شهرداری در قرارداد ذکر نمی شود به همین دلیل گاهی مستاجران هنگام تخلیه با صاحب خانه به مشکل برمی خورند.

رئیس اتحادیه املاک کرج با بیان این که بازار اجاره مسکن چنگی به دل نمی زند، گفت: هرچه قیمت اجاره بیشتر باشد، معامله با تاخیر بیشتری انجام خواهد شد.

او افزود: هرسال مالکان به قیمت اجاره اضافه می کنند و مشاوران املاک هم نه چندان اما تا حدودی در افزایش قیمت تاثیرگذار هستند.