پایگاه خبری روزگار: نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: برای تقویت امکانات بهداشتی و درمانی و ارتقا سرانه های تخت بیمارستانی از ظرفیت مشورتی تمامی صاحب نظران و افراد شاخص در این حوزه بهره برداری می کنیم و به طور قطع از روابط خود در سطوح ملی، بخش خصوصی و خیرین برای جلب مشارکت در این راستا استفاده خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، مجتبی عبداللهی در بازدید از مراکز بخش خصوصی بهداشت و درمان البرز که روز شنبه ۱۱ دی ماه صورت گرفت، با اشاره به اینکه باید برای تقویت زیرساخت های بهداشت و درمان استان تدابیر ویژه ای داشته باشیم، افزود: اکنون بیمارستان فردیس را با ۸۵ درصد پیشرفت در دستور کار داریم که تاکنون همراهی بسیار خوبی با پیمانکار شده و حالا نیز قرارداد پنجم را منعقد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از بیمارستان فردیس یک نیاز و مطالبه مردمی است که این شهرستان متراکم ترین شهر کشور را در خود جای داده و فاقد بیمارستان است.

عبداللهی گفت: باید در خصوص سرعت بخشی در پیشرفت و تکمیل بیمارستان سیدالشهدا در کرج نیز وارد عمل شویم و روند کار را تسهیل کنیم.

وی افزود: اکنون البرز دارای ۳۰۰۰ تخت بیمارستانی است که این رقم در مقایسه با جمعیت از متوسط سرانه ها در کشور فاصله زیادی دارد.

استاندار البرز گفت: بر این اساس باید پروژه های نیمه کاره بیمارستانی را هر چه زودتر تکمیل کنیم و با استفاده از ارتباطات شخصی، ظرفیت خیرین و اعتباراتی که تخصیص می یابد نسبت به ایجاد پروژه های جدید اقدام کنیم.

وی افزود: اکنون باید نقشه سلامت استان را ترسیم کنیم که بر اساس آن نیازسنجی تخصصی با توجه به بارگذاری جمعیت را داشته باشیم.

عبداللهی گفت: در شرایط کنونی دو زمین با کاربری درمانی در البرز برای ایجاد بیمارستان داریم که باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین از این امکان استفاده کنیم.

وی افزود: برای تقویت امکانات بهداشتی و درمانی و ارتقا سرانه های تخت بیمارستانی از ظرفیت مشورتی تمامی صاحب نظران و افراد شاخص در این حوزه بهره برداری می کنیم و به طور قطع از روابط خود در سطوح ملی، بخش خصوصی و خیرین برای جلب مشارکت در این راستا استفاده خواهیم کرد.