سه هزار و ۷۰۰ اصله نهال در عرصه‌های سطح منطقه پنج کرج کاشته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری روزگار: مجید کمالی نژاد، سرپرست منطقه پنج شهرداری کرج گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، سه هزار و ۷۰۰ اصله نهال جهت زیباتر کردن محیط شهری در عرصه‌های سبز منطقه کاشته می‌شود.

سرپرست منطقه پنج شهرداری کرج گفت: توسعه سرانه فضای سبز، ایجاد طراوت و زیبایی در محدوده‌های سبز منطقه، ایجاد تنوع در پوشش گیاهی با توجه به اقلیم حاکم و درنهایت جلب رضایت شهروندان از اهداف کاشت درخت است.

او گفت: محدود کردن رشد و کوتاه کردن ارتفاع درخت جهت تسهیل در عملیات سم‌پاشی، جوان کردن درختان مسن، حذف شاخه‌های خشک، آفت‌زده و بیمار، ایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا به درون شاخه‌ها و پراکندگی نقاط متراکم از اقداماتی است که به‌منظور حفاظت از درختان صورت می‌گیرد.

در راستای اجرای پویش هر شهروند یک درخت بیش از ۷۰۰ اصله انواع نهال در سطح عرصه‌های فضای سبز منطقه کاشته شده است.

به گفته سرپرست منطقه پنج شهرداری کرج  هرس و زیبا آرایی بیش از یک هزار و ۹۷۰ اصله درخت در سطح معابر اعم از حاشیه‌ها و رفیوز میانی بلوار ۴۵ متری گلشهر، بلوار گلزار غربی، بلوار الغدیر، بلوار سرداران و حدادی به اتمام رسید است.