به گزارش روز سه شنبه از سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی با اشاره به گسترش عرضه غیر مجاز محصولات تاکسیدرمی حیات وحش در جامعه و به ویژه در فضای مجازی و اقبال بخشی از جامعه به خرید و نگهداری این نمونه ها گفت: با توجه به این مسئله ساماندهی بازار تولید و تجارت آن ضروری بوده و البته این امر به معنی حمایت از گسترش این حرفه نیست لیکن مواردی که به صورت قانونی و از گونه های تلف شده در اثر سوانح و بیماری و… تهیه می شوند باید مورد حمایت قرار گیرند تا از توسعه فعالیت های غیرقانونی در این خصوص که حتی می تواند تهدیدی بر حیات وحش کشور باشد جلوگیری شود، ضمن آن که اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه در این خصوص نیز بر عهده سازمان محیط زیست است تا شهروندان علاقه مند قادر به شناسایی مراکز و موارد مجاز از غیر مجاز باشند.

وی اظهار داشت: به همین دلایل برای اولین بار تصمیم به انتشار فهرست کارگاه های مجاز تاکسیدرمی در کشور گرفته شد که در پورتال دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی به نشانی mmtt.doe.ir در دسترس است.

مدادی از شهروندان علاقه مند به نگهداری نمونه ها خواست تا نسبت به رعایت مقررات لازم در این خصوص اهتمام داشته باشند تا مشمول مجازات های خرید و فروش و نگهداری غیر مجاز نشوند، در این ارتباط لازم می دانم تاکید کنم نمونه ها حتما از مراکز مجاز تهیه شوند، کارگاه های مجاز ملزم به نصب مجوز خود در محل کار و ارائه آن به مشتریان هستند و در نهایت اینکه هر نمونه باید شناسنامه مخصوص خود از اداره کل استان داشته باشد که به نام متقاضی و مشخصات محل نگهداری صادر می شود و هر گونه تغییر در مالکیت و یا محل نگهداری نیازمند صدور مجوز جدید خواهد بود.