دکتر پیمان صابریان در نشست خبری که صبح روز جاری با اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت های خوب و قابل توجهی را به نظر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری داشتیم و دکتر کولیوند زحمات زیادی داشتند.

وی ادامه داد: هدفمان این است که بتوانیم خدمات و امکانات با کیفیتی به مردم ارائه کنیم.

صابریان گفت: با تامین بودجه، مناقصه ٢٠ دستگاه اتوبوس آمبولانس گذاشته شد و در حال تولید است تا به محض آماده شدن این تعداد را در کل کشور تقسیم کنیم. اتوبوس آمبولانس برای خدمت رسانی در حوادث بسیار مناسب است.

وی با اشاره به خرید ١٠٠ تا ١۵٠ دستگاه موتورلانس گفت: موتورلانس ها زمان رسیدن به بیمار را در شهر های پر ترافیک کاهش می دهند. امیدواریم به زودی به چرخه ما اضافه شوند.

وی افزود: خرید ١٠٠٠ دستگاه آمبولانس نیز قرار است تامین اعتبار شود و بتوانیم با انجام مناقصه این تعداد را میان کشور توزیع کنیم.

صابریان در خصوص کمبود نیروی انسانی گفت: در اورژانس تهران بالغ بر ۵٠ درصد کمبود نیرو داریم. چارت اورژانس تهران ۴٠ سال است که تغییر نکرده است. این را از سازمان امور استخدامی پیگیری کردیم که امیدواریم به نتیجه برسد.در کل کشور حدود ٨٠٠٠ نفر کمبود نیرو داریم که ٢٧٠٠ نفر در حال جذب هستند.

وی در پاسخ به افزایش تماس با اورژانس گفت: قسمتی از تماس های ما مشاوره ای است که با ورود به پیک پنجم افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزایش ماموریت های ما حدود ٢۵ تا ٣٠ درصد بوده است و در هر دقیقه و ثانیه همکاران بنده در حال پاسخگویی هستند که البته بخشی از آن در خصوص مشاوره است.

وی درباره افزایش ابتلای تکنسین های اورژانس به کرونا گفت: روند خیلی افزایشی در این مدت نداشتیم و بستری در بیمارستانمان محدود بوده است.

صابریان در خصوص بحث اورژانس هوایی نیز گفت: پدهای بالگرد فعالی در سطح شهر تهران داریم که در حال استفاده است که شهرداری تهران در این خصوص کمک بسیاری کرد.

وی در خصوص استقرار نیروهای اورژانس مترو افزود: فضای مناسبی به ما اختصاص داده نشد که به همین جهت آنطور که باید محقق نشد تا در مترو حضور داشته باشیم.

سرپرست اورژانس کشور در خصوص طرح شهید سلیمانی نیز اظهار کرد: این طرح هنوز در حال انجام است و پشتیبانی خوبی در این بخش انجام می شود. مشکل خاصی نداشته است. کار بسیار خوب و قابل ستایشی بوده که توسط دکتر کولیوند انجام شده است.