اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در دومین جلسه شورا علیرضا جاوید را با ٢١ رأی به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کردند.

جاوید پیش از این معاون شهرداری تهران در دوره قالیباف بود.