جلسه غیرحضوری ارتباط مستقیم مردم با رییس پلیس راهور ناجا از طریق خط تلفن ۱۹۷ برگزار خواهد شد.

به گزارش روز یکشنبه از سایت راهور، جلسه ارتباط مستقیم تلفنی سردار سیدکمال هادیانفر با مردم در روز سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۳۰صبح الی ۱۱:۳۰ظهر برقرار می شود.

همچنین در این روز، به صورت همزمان شهروندان می توانند با روسای پلیس راه و راهور استان ها ارتباط برقرار و مشکلات خود را در حوزه راهنمایی و رانندگی در این ارتباط مطرح کنند تا نسبت به بررسی آن اقدام شود.